Tak, umowa wdrożeniowa IT może być rozwiązana przed terminem, jednak może to wiązać się z koniecznością zapłaty kary umownej przez stronę, która zdecydowała się na takie rozwiązanie.