Tak, umowa wdrożeniowa IT powinna zawierać klauzulę o poufności. Jest to szczególnie ważne, gdy wdrożenie obejmuje dostęp do poufnych danych firmy.