W poprzednim wpisie na naszym blogu pisaliśmy o rejestracji znaków towarowych w kilku prostych krokach (https://wachowskilaw.com/2023/07/27/7-rzeczy-o-rejestracji-znak-towarowy-o-ktorych-musi-wiedziec-kazdy-przedsiebiorca/). Ten wpis pragniemy poświęcić korzyściom jakie płyną właśnie z takiej rejestracji. Poniżej przedstawiamy jedynie niektóre z nich, gdyż korzyści płynących z rejestracji znaków towarowych jest naprawdę wiele.

1. Uregulowanie kwestii własnościowych (stajesz się właścicielem swojej firmy).

Poprzez rejestrację znaku towarowego stajesz się realnym właścicielem swojej marki. Rejestracja znaku towarowego to nic innego jak otrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy. Rejestrując znak otrzymujesz pewnego rodzaju urzędowe potwierdzenie, że to ty jesteś właścicielem marki. Świadectwo ochronne na znak towarowy co do zasady zawiera szereg istotnych informacji m.in.

  • kto jest właścicielem prawa do znaku towarowego,
  • na jakie towary/usługi zostało udzielone prawo (co stanowi pewien monopol prawny), oraz
  • od kiedy przysługuje nam ochrona na taki znak towarowy.

Pozwala to na rozwijanie swojej marki bez obawy, że ktoś zmusi cię do jej zmiany. Może stanowić też jasną informację dla potencjalnych konkurentów i klientów, że dbasz o wiarygodność i dobre imię swojej marki.

Ponadto świadectwo ochronne na znak towarowy może stanowić mocny dowód co do własności marki w przypadku sporu.

2. Zwiększasz prestiż swojej marki

Niejednokrotnie na różnego rodzajach stronach internetowych, publikacjach czy też innego rodzaju materiałach można zauważyć oznaczenie danej marki, produktu, czy usługi w towarzystwie następującego symbolu: ®. Jest to skrót od słowa ‘registered’, tj. zarejestrowany i oznacza, że znak został zarejestrowany w stosownym Urzędzie Patentowym.

Jeżeli uzyskasz prawo ochronne na znak towarowy jesteś uprawniony do posługiwania się tym symbolem w sąsiedztwie swojego znaku. Zamieszczanie tego symbolu wraz z zarejestrowanym oznaczeniem nie tylko informuje potencjalnych klientów, że inwestujesz w swoją markę. Może również pełnić funkcję informacyjną dla potencjalnych konkurentów na rynku, że twoje oznaczenie to zarejestrowany znak towarowy. Może także posłużyć jako pewna forma „straszaka” przeciwko konkurentom przed bezprawnym wykorzystywaniem twojego znaku.

Co istotne posługiwanie się oznaczeniem ® w przypadku nieposiadania zarejestrowanego znaku może wiązać się z narażeniem na karę grzywny.

3. Zarejestrowany znak towarowy może stać się źródłem przychodu

Jeżeli posiadasz zarejestrowany znak towarowy możesz go licencjonować. Co istotne licencja może zostać udzielona jedynie na zarejestrowany znak towarowy i powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Jeżeli udzielasz licencji na używanie twojego znaku towarowego przysługuje ci z tego tytułu wynagrodzenie.

Ponadto znak towarowy stanowi aktywo twojej firmy. A takie aktywo możesz w każdym momencie sprzedać, wycenić, zastawić, a także może stanowić przedmiot aportu do spółki.

4. Posiadasz narzędzie pozwalające ci na walkę z nieuczciwymi konkurentami na rynku

Zarejestrowany znak towarowy stanowi skuteczne narzędzie w walce z nieuczciwą konkurencją.

Posiadając prawo ochronne na znak towarowy możesz:

  • żądać niezwłocznego zaprzestania naruszania twojego znaku, a także żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych z tego tytułu korzyści,
  • możesz żądać zapłaty kwoty w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne w sytuacji wyrażenia przez ciebie zgody na używanie znaku,
  • swoje roszczenia możesz kierować nie tylko w stosunku do podmiotu bezpośrednio naruszającego twoją markę, ale również w stosunku do osób/podmiotów wprowadzających na rynek lub świadczące usługi podszywając się pod twoją markę,
  • w przypadku sporu sądowego w celu wykazania właścicielstwa swojej marki wystarczającym dowodem będzie przedstawienie świadectwa ochronnego.

5. Znak towarowy może posłużyć jako narzędzie ochrony również twojej domeny

Co do zasady, pomimo że nazwa domeny (nazwa adresu internetowego) pełni funkcję odróżniającą i identyfikującą to w obecnym stanie prawnym nie wykształciło się prawnie chronione „prawo do domeny”, a samo wykupienie domeny pod konkretnym adresem nie daje nam prawa własności do takiej domeny.

W związku z tym wykupienie danego adresu internetowego nie gwarantuje nam jego ochrony i dopiero zarejestrowany znak towarowy pokrywający się z  nazwą domeną może służyć jako skuteczne narzędzie ochrony swojej domeny. Tym samym uzyskujesz tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego wykorzystania domeny.

6. Znak towarowy możesz amortyzować

Znak towarowy, który wprowadzi się do majątku firmy może być amortyzowany. Co istotne taki znak, aby możliwe było jego amortyzowanie, musi zostać nabyty od innego podmiotu/osoby. Nie można amortyzować znaku towarowego, który został wytworzony samodzielnie przez firmę. Poza przesłanką nabycia znaku towarowego od innego podmiotu/osoby należałoby również spełnić inne przesłanki wprost wymienione w art. 16b ustawy o CIT[1] tj. (i) nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, (ii) przewidywany okres jego używania przekracza rok, (iii) jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Odpowiednik w/w przepisu znajduje się również w ustawie o PIT[2], tj. art. 22b tejże ustawy.  W zakresie przesłanek jakie należy spełnić, aby możliwe było amortyzowanie znaku towarowego na podstawie ustawy o PIT są one tożsame z tymi określonymi w art. 16b ustawy o CIT.

7. Znak towarowy pozwala na zablokowanie nieuczciwych działań konkurencji w Google Ads

Posiadając zarejestrowany znak towarowy możesz zablokować używanie twojego znaku towarowego w reklamach Google Ads.

Co do zasady, jeżeli zauważysz, że twój konkurent w reklamach Google Ads wykorzystuje twój zarejestrowany znak towarowy przysługuje ci prawo do złożenia skargi. Google rozpatruje skargę i jeżeli uzna ją za zasadną nakłada na jego stosowne odpowiednie ograniczenia.

Do niedawna problematyczną kwestią było posługiwanie się przez konkurenta znakiem towarowym jako słowem kluczowym w Google Ads. Google dopuszcza takie działanie i jak wskazuje na stronie Centrum zasad Google Ads (https://support.google.com/adspolicy/answer/6118?visit_id=638340129113216737-3756442117&rd=1)  nie ogranicza używania znaków towarowych jako słów kluczowych.

Jednakże na kanwie niedawno zapadłego wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu takie praktyki na tle polskiego prawa mogą zostać ukrócone. W tym roku po ponad 10 latach sporu sądowego toczącego się pomiędzy Cinkciarz.pl oraz Currency One zapadł korzystny dla Cinkciarz.pl wyrok.  Sąd Okręgowy nakazał Currency One zaniechania używania oznaczeń „cinkciarz” oraz „cinkciarz.pl” i oznaczeń podobnych jako słów kluczowych przy definiowaniu reklam w Google Ads, wyświetlanych na stronach Google, we wszystkich pozytywnych typach dopasowania, jak również w treściach takich reklam. Dodatkowo nakazał Currency One opublikowanie w jednym z ogólnopolskich dzienników przeprosin, a także zasądził od Currency One zapłatę określonej sumy na cele społeczne oraz zapłatę odszkodowania na rzecz Cinkciarz.pl. Powyższy wyrok potwierdza, że zakazane jest używanie znaków towarowych konkurenta w reklamach Google Ads, w tym jako słów kluczowych, ale także wyrazów podobnych do znaków towarowych, np. zawierających literówki. Wyrok ten na moment publikacji niniejszego artykułu jest nieprawomocny, jednak w przypadku jego utrzymania w mocy będzie on stanowił dobry kierunek w walce z nieuczciwą konkurencją również w zakresie naruszeń dokonywanych w ramach Google Ads.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że rejestracja znaku towarowego w odpowiednim Urzędzie Patentowym (unijnym, czy też krajowym, np. polskim) pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, nerwów i czasu. Stanowi silne narzędzie w walce z nieuczciwymi działaniami konkurentów. Wpływa również na prestiż marki i jej pozytywny odbiór na rynku. W tym roku wystartowała kolejna edycja SME Fund, czyli dofinansowania z Unii Europejskiej na rejestrację znaków towarowych. Pozyskanie takiego dofinansowania pozwala na obniżenie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy dla małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie pokrywa do 75% opłat związanych ze zgłoszeniem (opłaty urzędowe) w EUIPO lub w urzędach państw członkowskich UE. W przypadku zgłoszeń międzynarodowych (WIPO) dofinansowanie pokrywa do 50% opłat. Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji SME Fund możliwe jest do 08.12.2023 r.

W zakresie naszej praktyki zajmujemy się całym procesem związanych z pozyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy i ochroną znaku towarowego w sytuacjach jego naruszenia, a także wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania na rejestrację znaków towarowych.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zastanawiasz się nad rejestracją swojego oznaczenia jako znaku towarowego lub też chciałbyś zasięgnąć porady w zakresie ochrony swojego już zarejestrowanego znaku towarowego zapraszamy do kontaktu.

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Zostaw komentarz

11 − jeden =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj