Jakie procesy wspieramy?

TWORZENIE ORGANIZACJI

Doradzamy w wyborze formy prawnej i treści umowy spółki, klauzul w PSA, optymalizacji podatkowej tworzenia oprogramowania IPBox

ZATRUDNIANIE

Dbamy o poprawne przenoszenie praw autorskich do wytwarzanego oprogramowania. Dostosowujemy postanowienia umów do zwinnych metodyk realizowania projektów

IT COMPILIANCE

Analizujemy zgodność procesów biznesowych z RODO, AML, bezpieczeństwem informacji, normami ISO i wytycznymi nadzoru

AUDYTY LICENCYJNE

Sprawdzamy zgodność korzystania z oprogramowania z warunkami licencyjnymi w celu uniknięcia dodatkowych opłat, oceniamy skutki prawne korzystania z GPL

NOWE PRODUKTY I B+R

Opiniujemy zgodność z prawem nowego oprogramowania i usług

FINANSOWANIE PUBLICZNE

Wspieramy pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy publicznych PFR, NCBiR

MIGRACJA DO CHMURY

Wspieramy bezpieczeństwo prawne przenoszenia procesów biznesowych do rozwiązań chmurowych

MARKETING

Dbamy o zgodność z prawem komunikacji marketingowej (treść, RODO, zgody marketingowe, bazy klientów)

SPRZEDAŻ USŁUG

Tworzymy regulaminy i umowy z klientami i dostawcami, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne rozłożenie ryzyka

OBSŁUGA KLIENTA

Przejmujemy postępowania reklamacyjne, spory B2B i B2C, windykacje, mediacje, ugody, również na etapie sądowym

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wspieramy składanie ofert i odwołań, opiniujemy SIWZ

KONTROLE I AUDYTY

Prowadzimy postępowania administracyjne, sądowe i audyty wymagające wiedzy z zakresu prawa IT

M&A I INWESTYCJE

Badamy zgodność nabywanych aktywów z prawem i prawidłowe przenoszenie własności intelektualnej

OCHRONA WIZERUNKU

Usuwamy treści naruszające wizerunek, dobra osobiste, obsługujemy incydenty, wspieramy komunikację kryzysową

W czym możemy pomóc?

Umowy IT, Cloud i IP, Regulaminy, Polityki

Tworzymy wzory i opiniujemy specjalistyczne regulaminy, polityki i umowy w IT: serwisowe, umowy na wdrożenie, SLA, NDA, w modelach waterfall, agile, time&material, fix price, umowy z deweloperami, umowy na usługi chmurowe. Wspieramy w negocjacjach. Analizujemy możliwość zastosowania optymalizacji podatkowej IPBox

Obsługa Korporacyjna

Tworzymy i rejestrujemy spółki, w tym Proste Spółki Akcyjne oraz prowadzimy ich bieżącą obsługę korporacyjną. Dostosowujemy brzmienie klauzul umownych do założeń biznesowych wspólników, szacujemy ryzyka biznesowe i odpowiedzialności

Zamówienia Publiczne

Wspieramy klientów w ubieganiu się o udzielnie zamówienia publicznego: SIWZ, oferta, odwołanie i reprezentacja przed KIO i sądami, wykonanie umowy

Ochrona Prywatności, RODO, CYBERSEC

Wdrażamy polityki ochrony danych osobowych, tworzymy i opiniujemy dokumentację, sporządzamy audyty, opinie prawne, prowadzimy outsourcing IOD, usuwamy niekorzystne wizerunkowo treści z internetu. Wprowadzamy procedury NIS I KSC, analizujemy ryzyko, zapewniamy prawną obsługę incydentów i wycieków danych, wspieramy kryzysową komunikacją wizerunkową

Audyty, Mediacje Spory, Kontrole

Reprezentujemy klientów w trakcie audytów, mediacji, sporów sądowych IT i IP i ochrony prywatności, a także kontroli administracyjnych UOKIK, UODO, KNF, UKE

Transakcje M&A, Inwestycje

Przeprowadzamy badanie duediligence i audyty, sprawdzamy zgodność rozwiązań z prawem i bezpieczeństwo transferu praw autorskich, tworzymy i opiniujemy umowy, negocjujemy kontrakty

Pozyskiwanie Finansowania

Analizujemy dostępność finansowania z programów publicznych dla projektowanych innowacji, tworzymy wnioski o dofinansowanie, reprezentujemy przed PFR, NCBIR

Szkolenia

Organizujemy specjalistyczne szkolenia w dziedzinie prawa własności intelektualnej, IT, ochrony prywatności, cyberbezpieczeństwa i prawa nowych technologii

Adw. Marcin Jan Wachowski

Sylwetka

Radca Prawny Dr Anna Franusz

Sylwetka

Radca Prawny Mariola Górniak

Sylwetka

Zbigniew Żuk

Sylwetka